0Item(s)
0 0

Pengenalan Kepada Psikologi (Siri 1)

Product Code EA3363
Product Name: Pengenalan Kepada Psikologi (Siri 1)
Category: Prof Madya Dr Rafidah Aga Mohd Jaladin
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 12.00
After Discount: RM 11.40
  ECopy (PDF) via Email

Pengenalan Kepada Psikologi (Siri 1)

Buku ini memperkenalkan kepada pembaca ilmu asas dalam psikologi. Psikologi adalah satu bidang ilmu saintifik yang cuba menjelaskan minda manusia (termasuk haiwan) dan tingkah laku mereka. Secara amnya, ahli psikologi mengkaji bagaimana manusia berfikir, beremosi dan bertingkah laku dalam sesuatu situasi dan persekitaran tertentu. Mempelajari prinsip-prinsip asas psikologi adalah sangat perlu untuk menjadi seorang penolong yang berkesan. Ahli profesional menolong bantu seperti kaunselor dan ahli psikologi klinikal mesti mempunyai ilmu psikologi yang mencukupi untuk memahami individu (atau kelompok masyarakat) sebelum menghulurkan apa jua bantuan yang sesuai dan diperlukan mereka. Justeru, buku yang memperkenalkan prinsip asas psikologi seperti pemikiran, perasaan, dan tindakan diperlukan untuk memahami diri sendiri dan juga orang lain.


Currently No Review