0Item(s)
0 0

15 Tip Pemasaran Dikongsi

Product Code ED2432
Product Name: 15 Tip Pemasaran Dikongsi
Category: Dr Asry Yusoff
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 32.00
After Discount: RM 16.00
  ECopy (PDF) via Email

15 Tip Pemasaran Dikongsi

15 TIP PEMASARAN DIKONGSI disediakan untuk pembaca yang berminat terhadap kaedah dan strategi pemasaran terkini. Persekitaran pasaran yang sentiasa berdepan dengan persaingan yang sengit memerlukan peniaga dan usahawan membentuk strategi pemasaran yang tepat dan padu. Dengan meletusnya teknologi internet, sempadan pasaran menjadi tidak terhad, pengguna bebas membuat pilihan dan tiada sempadan dalam pasaran. Ini menjadikan sesuatu produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh peniaga menjadi semakin kompetitif. Hal ini meletakkan strategi pemasaran sebagai aspek terpenting dalam kejayaan sesebuah perniagaan. Buku ini menyediakan lima belas tip penting untuk mencapai berjaya dalam perniagaan melalui strategi pemasaran yang padu.


Currently No Review