0Item(s)
0 0

Penyelidikan Pasaran Hartanah Data dan Parameter

Product Code ER2062
Product Name: Penyelidikan Pasaran Hartanah Data dan Parameter
Category: Rohayu Abdul Majid
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 20.00
After Discount: RM 14.00
  ECopy (PDF) via Email

Penyelidikan Pasaran Hartanah Data dan Parameter

Dalam menjalankan penyelidikan pasaran hartanah, pastinya data memainkan peranan yang penting dalam menjamin hasil kajian yang tepat dan bermutu. Namun data yang digunakan ini sewajarnya dikenalpasti sebaik mungkin selain menepati keperluan skop kajian. Justeru jenis data serta sumber perolehan data yang wajar akan dikupas dalam buku Siri 2 ini, agar ia menjadi rujukan kepada para penyelidik diluar sana dalam menetapkan skop kajian serta jenis data dan sumber yang ada dan sesuai bagi memastikan kajian pasaran hartanah ini berjalan sebaik mungkin di samping menyumbang dapatan yang bernilai kearah pembuatan keputusan yang cemerlang ke atas sesebuah projek pembangunan hartanah


Currently No Review